VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Adobe Photoshop v akci - Jak zbavit fotografie textu
Nepřihlášený návštěvník

Adobe Photoshop v akci - Jak zbavit fotografie textu

Adobe Photoshop v akci - Jak zbavit fotografie textu

Jednou ve fóru jsem slíbil jedné naší ètenáøce, že budeme èas od èasu na web dávat návody na Adobe Photoshop. Ten èas je tady. Pøipravil jsem si úpravu fotografie. Pùvodní fotografie jak je na obrázku vidìt byla pìkná, ovšem rušivý element popisku musel pryè. Na konci èlánku se mùžete podívat na již upravenou fotografii. Fotka prokoukla a pøitom byla úprava tak jednoduchá.

Úprava fotky probíhá v nìkolika málo krocích. Nejprve otevøete Adobe Photoshop, posléze vložte fotku, kterou chcete upravit.

Pro demonstraci byla zvolena tato fotografie

Adobe Photoshop v akci - Jak zbavit fotografie textu

Jak je vidìt, jedná se nám o vymazaní textu na obrázku. I takto velký text, lze jednoduše odstranit a to použitím kopírovacího razítka, (Clone Stamp Tool) Nebo pomocí zkratky (S). Adobe Photoshop v akci - Jak zbavit fotografie textuHned jak tento nástroj zvolíte, najeïte nìkam na fotografii stisknìte ALT a táhnìte kousek libovolnì do strany. Pak už jen staèí ALT pustit a stisknout levé tlaèítko myši, pak táhnout. Obraz se zaène kopírovat. Kopírovaná èást je oznaèená køížkem. Koleèkem je oznaèená èást, která je pøemazávána. Takhle vymažete celý text.

Adobe Photoshop v akci - Jak zbavit fotografie textu

TIP

Pro ještì lepší efekt, mùžete upravenou èást rozmazat pleový nástroj, Blur Tool, zkratka je (R). Opatrnì, takhle opravte èásti, které se vám zdají kostrbaté.

A jak jste dobøí grafici vy?

Pošlete nám i vy své obrázky èi fotky (pøed a po úpravì), kde jste pomocí Adobe Photoshop odstranili texty, na e-mail info@vseohw.net. Tyto fotky se mohou objevit i zde v èlánku. Posláním fotky dáváte souhlas o zveøejnìní vašeho obrázku èi fotky na našem webu. Mùžete také posílat nápady na nové seriály programu Photoshop ;-).

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 14.08.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 12505x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ