VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > »lŠnky > Instalace Service Pack 3 (SP3) na Windows XP
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Instalace Service Pack 3 (SP3) na Windows XP

Instalace Service Pack 3 (SP3) na Windows XP

Preview: Tak jsem pro v√°s p√łichystal dalŇ°√≠ unik√°tn√≠ √®l√°ne√®ek. Tentokr√°te o instalov√°n√≠ bal√≠ku Service Pack 3 na Windows XP. Instalace prob√≠hala na Windows XP SP2 EN, tj. anglick√° verze s p√łedinstalovan√Ĺm bal√≠kem Service Pack 2, jelikoŇĺ Service Pack 3 na Windows XP je prozat√≠m jen verze RC (Release Candidate) a jen pro origin√°ln√≠ anglickou lokalizaci. Cel√Ĺ test prob√≠hal na virtu√°ln√≠m stroji Microsoft Virtual PC 2007 p√łi 600MB VRAM, 5GB VHDD a 3,6GHz Pentium 4.

Bal√≠k Service Pack 3 pro Windows XP vyŇ°el tak√łka skoro ve stejnou dobu jako SP1 pro Windows Vista a tak√© p√łinese n√¨kolik vylepŇ°en√≠, kter√© m√ĻŇĺeme vid√¨t ve Windows Vista. SP3 pro Windows XP by m√¨l vyj√≠t ofici√°ln√¨ n√¨kdy za√®√°tkem tohoto roku 2008. JiŇĺ te√Į jsou ale k dispozici RC verze. RC verze jsou verze skoro fin√°ln√≠, de facto p√łed vyd√°n√≠m, a m√¨la by tedy b√Ĺt stabiln√≠ (oproti BETA verzi).

KdyŇĺ jsem poprv√© slyŇ°el, Ňĺe by m√¨l vyj√≠t Service Pack 3 pro, jiŇĺ tak, zastaral√° Windows XP,necht√¨lo se mi to mu moc v√¨√łit, ale vid√≠m, Ňĺe je to skute√®nost. Byly spekulace, zda-li SP3 bude opravdu prav√Ĺ servisn√≠ bal√≠√®ek, nebo jen velk√Ĺ bal√≠k z√°plat. Potvrzena byla podpora Windows Update aŇĺ do roku 2009, tedy to znamen√°, Ňĺe SP3 je opravdu prav√Ĺ servisn√≠ bal√≠k p√łin√°Ň°ej√≠c√≠ n√¨kter√© novinky z Windows Vista. A zde v√°m p√łin√°Ň°√≠m moŇĺnost nakouknout do syst√©mu.

P√ł√≠prava:

 • Fyzick√Ĺ po√®√≠ta√® nebo virtu√°ln√≠ stroj p√łes progr√°mek
 • Pot√łebn√© minim√°ln√¨ 5GB voln√©ho m√≠sta na vaŇ°em HDD
 • Minim√°ln√¨ 1GB RAM pro MS Virtual PC 2007 a sta√®√≠ 256MB nebo 512MB RAM v p√ł√≠pad√¨ √®ist√© instalace na HDD
 • V√Ĺkonn√Ĺ CPU, p√łi√®emŇĺ siln√¨ doporu√®uji dvou-j√°drov√Ĺ CPU, op√¨t, pokud spouŇ°t√≠te syst√©m v syst√©mu.

Mus√≠m v√°m √ł√≠ci, Ňĺe si radŇ°i nov√Ĺ syst√©m instalujte na jin√©m fyzick√©m PC, pop√ł√≠pad√¨ na stejn√©m PC na jin√Ĺ HDD (doporu√®uji jin√Ĺ fyzick√Ĺ disk, p√łedevŇ°√≠m pro m√©n√¨ zkuŇ°en√© uŇĺivatele, abyste si nezblbli bootloader). Nebo jestliŇĺe instalujete p√łes virtualiza√®n√≠ program, m√¨jte v√≠ce neŇĺ 1GB RAM a DualCore CPU. V√¨√łte mi, pr√°v√¨ jsem to tu trp√¨l :-D

No, tak jsem spustil Microsoft Virtual PC 2007, konvertoval CD Windows XP SP2 na ISO (*.iso) soubor a za√®al instalovat. Instalace m√¨ po√ł√°dn√¨ Ň°tvala, jelikoŇĺ tuto modrou obrazovku instalace jsem vid√≠val snad stokr√°t.

D√ł√≠ve jsem experimentoval na po√®√≠ta√®i a tak√© jsem m√¨l z toho rozh√°zen√Ĺ po√®√≠ta√®, p√łi√®emŇĺ PC pak hl√°sil chyby soubor√Ļ. No, a tak√© po√ł√°d n√¨komu dalŇ°√≠mu opravuji a p√łeinstaluji Windows XP, uŇĺ m√¨ ten stereotyp p√łest√°v√° bavit. Dob√łe trochu jsem odbo√®il a vylil si te√Į zlost z instalace Windows XP, kter√° je cel√° zahalena modr√Ĺm pl√°Ň°t√¨m. To mi tak√© p√łipom√≠n√° p√°dy m√©ho Windows XP, kdyŇĺ jsem m√¨l v EE syst√©mov√© soubory. Ale nebudeme to rozb√≠rat :-D.

Po instalaci anglick√© verze Windows XP byla nastavena nejd√ĻleŇĺit√¨jŇ°√≠ nastaven√≠, p√łes kter√° bych se jinak nedo√®kal pln√©ho spuŇ°t√¨n√≠ syst√©mu. N√°sledovalo zabalen√≠ Service Pack 3 pro Windows XP do souboru ISO (*.iso), abych mohl pot√© tento soubor namountovat do virtu√°ln√≠ CD mechaniky v syst√©mu Windows XP. OvŇ°em pokud instalujete na norm√°ln√≠m fyzick√©m po√®√≠ta√®i, sta√®√≠ jen, ku p√ł√≠kladu, p√łet√°hnout z flash pam√¨ti a za√®√≠t instalovat opravn√Ĺ bal√≠√®ek.

Aktualizované funkce

 • Microsoft Management Console (MMC) 3.0 ‚Äď Aktualizace prost√łed√≠ pro syst√©mov√© aplikace MSXML6
 • Microsoft Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435)
 • Background Intelligent Transfer Service (BITS) 2.5
 • IPsec Simple Policy Update
 • Digital Identity Management Service (DIMS) ‚Äď umoŇĺn√≠ p√ł√≠stup k certifik√°t√Ļm a kl√≠√®√Ļm v po√®√≠ta√®i v dom√©n√¨
 • Peer Name Resolution Protocol (PNRP) 2.1 ‚Äď nov√° podpora pro WPA2

Nov√© a vylepŇ°en√© funkce

 • Detektor black hole router√Ļ ‚Äď vylepŇ°en√≠ detekce router√Ļ, kter√© zahazuj√≠ packety a c√≠lov√©mu PC nepos√≠laj√≠ ani odezvu
 • Network Access Protection (NAP)
 • VylepŇ°en√Ĺ popis v ovl√°dac√≠m panelu Z√°sady zabezpe√®en√≠
 • Zv√ĹŇ°en√≠ bezpe√®nosti pro administr√°tora a sluŇĺby
 • Kryptografick√Ĺ modul pro kernel m√≥d ‚Äď obsahuje funkce pro kryptov√°n√≠ pomoc√≠ FIPS 140-1 Level 1-compliant
 • Aktivace produktu Windows ‚Äď p√łevzat√° z Windows Vista, kl√≠√® bude moŇĺno zadat tak√© aŇĺ dodate√®n√¨ v r√°mci WGA

Instalace Service Pack 3 (SP3) na Windows XP - Vseohw.net

Startovní okno instalace Service Packu 3

Instalace Service Pack 3 (SP3) na Windows XP - Vseohw.net

Zvolen√≠ um√≠st√¨n√≠ odinstala√®n√≠ sloŇĺky

Instalace Service Pack 3 (SP3) na Windows XP - Vseohw.net

Odsouhlasení podmínek

Instalace Service Pack 3 (SP3) na Windows XP - Vseohw.net

Instalování aktualizace. Jednotlivé kroky: |Inspecting current configuration | Backing up files | Creating restore point | Installing files | Updating the registry keys | Finishing instalation | Running processes after install | Performing cleanup |

Instalace Service Pack 3 (SP3) na Windows XP - Vseohw.net

Dokon√®en√≠ instalace. MoŇĺno zaŇ°krtnout pol√≠√®ko _Do not restart now_

Instalace Service Pack 3 (SP3) na Windows XP - Vseohw.net

...a Service Pack 3 na Windows XP p√łipraven k akci. SP3 se hl√°s√≠ ho aktivn√≠ sluŇĺby pane!!! :-)

Instalace Service Pack 3 (SP3) na Windows XP - Vseohw.net

Srovnání SP3 a SP2

Instalace je hotova. Service Pack 3 otestovali totiŇĺ tak√© jedni PC man√≠ci a tvrdili, Ňĺe Windows XP s SP3 je o 10% rychlejŇ°√≠ neŇĺ s SP2. No nev√≠m. Ale jo, moŇĺn√° jsem zpozoroval mal√© zrychlen√≠, ale pro b√¨Ňĺn√©ho uŇĺivatele nepost√łehnuteln√©. Tak√© bych moŇĺn√° vytknul Microsoft, Ňĺe ud√¨lal aktualizaci SP3 hlavn√¨ pro nezkuŇ°en√© uŇĺivatele. T√łeba m√¨ velmi iritovalo, kdyŇĺ jsem musel √®ekat, aŇĺ instala√®n√≠ p√Ļvodce dokon√®√≠ z√°lohu soubor√Ļ p√łed instalac√≠. J√° v√≠m, Ňĺe je to t√łeba i d√ĻleŇĺit√© v p√ł√≠pad√¨ odinstalace SP3. AvŇ°ak p√łeci jen je to zat√≠m testovac√≠ verze a tam se snad po√®√≠t√°, Ňĺe SP3 v√¨tŇ°ina tester√Ļ, nainstaluje na √®istou instalaci Windows XP, kterou hned pak jen smaŇĺe. Tedy p√łidal bych jen zaŇ°krt√°vac√≠ pol√≠√®ko ‚ÄěZ√°lohovat star√© soubory? ANO-NE‚Äú a fertig. Co vy? jak√Ĺ na to m√°te n√°zor?

Po kliknut√≠ na vlastnosti ‚ÄěTento po√®√≠ta√®‚Äú (My computer) se mi zobrazila opravdu verze Service Pack 3 v.3244. MoŇĺn√° jsem tak√© zaznamenal jednu chybu servisn√≠ho bal√≠ku 3 (SP3). Ta spo√®√≠v√° v chybn√¨ ud√°van√© frekvenci m√©ho CPU. Ta √®in√≠ 3,58GHz (3,6). Servisn√≠ bal√≠k 3 (SP3) mi bu√Įto p√łilepŇ°il nebo si myslel, Ňĺe m√Ļj CPU tik√° na 3,77GHz. Tuto chybu uvid√≠te tak√© jako d√Ļkaz na screenshotu ve srovn√°n√≠ s taktem z verze Service Pack 2.

Nainstalujte si tak√© Service Pack 3 do vaŇ°ich Windows XP a pod√¨lte se s n√°mi o vaŇ°e zkuŇ°enosti...

Tento √®l√°nek obsahuje informace, kter√© jsou velmi ovlivn√¨n√© m√Ĺm subjektivn√≠m n√°zorem. KaŇĺd√Ĺ m√° pr√°vo si o bal√≠ku Service Pack 3 myslet sv√© a asi tak√© mysl√≠. Nech¬Ě je to jen m√© osobn√≠ vyj√°d√łen√≠ k instalaci SP3! :-)

DOWNLOAD XP SERVICE PACK 3 nyní v CZ

Sponzor èlánku:

© √ąestm√≠r Such√Ĺ
Datum: 08.01.2008 | OznŠmkujte ŤlŠnek jako ve ökole:
| PrýmžrnŠ znŠmka: 1 | Zobrazeno: 36632x

 

KomentŠÝe k ŤlŠnku

Pro moěnost pÝidŠnŪ komentŠÝe k ŤlŠnku se prosŪm pÝihlaste.

$uch@rC - 11.01.2009
JestliŇĺe nejde nainstalovat, tak bych prvn√¨ zkontroloval, zdali je soubor s SP3 kompletn√≠. Pot√© bych odpojil vŇ°echna nepot√łebn√° za√ł√≠zen√≠ (USB, PCI...) a zkusit. VyzkouŇ°el bych instalaci prov√©st i z nouzov√©ho reŇĺimu (pokud to jde), nebo instala√®ku spustit jako administr√°tor nebo pod √ļ√®tem s vyŇ°Ň°√≠mi pr√°vy. Te√Į mne jeŇ°t√¨ napadlo, vypnout firewall a antivirus a vŇ°echno, co ur√®it√Ĺm zp√Ļsobem m√ĻŇĺe blokovat syst√©m; d√°le odpojit od s√≠t√¨ (internetu), zav√ł√≠t vŇ°echna okna, ukon√®it aplikace, pro jistotu zkontrolovat ve spr√°vci za√ł√≠zen√≠ a pak spustit instalaci znovu.

brezko - 10.01.2009
zdrav√≠m V√°s, m√°m ak√≠si problem. InŇ°taloval som si SP 3, vŇ°etko Ň°lapalo ako malo ale asi v 70-tich % mi inŇ°tal√°cia sekla a asi 4 hodiny sa to v√ībec nepohlo.Sk√ļŇ°al som inŇ°talaciu zopakova¬Ě o niekolko hodin nesk√īr ale op√§¬Ě sa stalo to √®o predt√Ĺm.Radil som sa aj s chlapacami √®o preacuju s PC ale oni mi nevedeli na 100% poveda¬Ě Ňĺe √®o m√īŇĺe by¬Ě vo veci. Preto som si myslel Ňĺe ked si napisal taky good navod tak by si moŇĺno mohol vedie¬Ě kde je problem.Ak by ste niekto mali aspon ponatie kde je problem tak ma pls napiŇ°te.Budem vam vda√®n√Ĺ . ;-)

helca - 30.04.2008
M√¨ to p√≠Ň°ou i sp2 (Ňĺe mam jinou frekvenci procesoru)... a s SP3 jsem velmi spokojen... nemohu si st√¨Ňĺovat. palec

SouvisejŪcŪ ŤlŠnky


Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ