VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > »lŠnky > Ad-Aware
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Ad-Aware

K √®emu je program dobr√Ĺ

B√¨Ňĺ√≠ v√°m po√®√≠ta√® pomalu, p√ł√≠padn√¨ ob√®as zamrz√°, st√°v√° se nestabiln√≠m? Jedn√≠m z d√Ļvod√Ļ takov√©ho chov√°n√≠ m√ĻŇĺe b√Ĺt p√ł√≠tomnost malware (skupina Ň°kodliv√©ho softwaru, nap√ł. spyware, trojsk√© kon√¨, adware,...). Jedn√° se o programy, kter√© bez vaŇ°eho v√¨dom√≠ vykon√°vaj√≠ na vaŇ°em PC n√¨jakou nekalou √®innost. P√ł√≠kladem m√ĻŇĺe b√Ĺt odes√≠l√°n√≠ osobn√≠ch dat p√łes Internet nebo vyskakovac√≠ reklamn√≠ okna. VŇ°echny √®innosti t√¨chto program√Ļ nav√≠c ub√≠raj√≠ v√Ĺkon vaŇ°emu PC.

Hlavní menu

√ąeŇ°tinaPro koho je Ad-Aware ur√®en

Jedn√≠m z program√Ļ, kter√© V√°m v boji proti malware pomohou je Ad-aware. V z√°kladn√≠ verzi je to bezplatn√Ĺ produkt, Ň°√≠√łen√Ĺ pod licenc√≠ freeware. Jeho z√°kladn√≠ funkc√≠ je prohledat pevn√Ĺ disk a v p√ł√≠pad√¨ n√°lezu infekce umoŇĺ√≤uje odstranit Ň°kodliv√© programy. Varianta Ad-Aware SE Personal je ur√®ena pro dom√°c√≠ nekomer√®n√≠ vyuŇĺit√≠. Krom√¨ t√©to verze si m√ĻŇĺete zakoupit verzi Plus nebo Proffesional, kter√© obsahuj√≠ pokro√®il√© funkce. Mezi tyto funkce pat√ł√≠ Ad-watch, kter√Ĺ zajiŇ°¬Ěuje prevenci n√°kazy. My se vŇ°ak v naŇ°√≠ recenz√≠ budeme v√Ĺhradn√¨ zab√Ĺvat variantou Personal.

Instalace

Program je moŇĺn√© st√°hnout z jeho domovsk√© str√°nky nebo nap√ł√≠klad ze Slune√®nice. Instala√®n√≠ soubor zab√≠r√° p√łibliŇĺn√¨ 2,5 MB. Instalace prob√≠h√° standardn√≠m zp√Ļsobem.

SpuŇ°t√¨n√≠

Po spuŇ°t√¨n√≠ se V√°m zobraz√≠ √ļvodn√≠ obrazovka. Jedn√° se o stavov√© okno, kde vid√≠te datum posledn√≠ aktualizace, datum posledn√≠ho testu pc, po√®et kontrol a dalŇ°√≠ statistick√© informace.

√ąeŇ°tina

AktualizaceNa Slune√®nici naleznete √®esk√Ĺ jazykov√Ĺ bal√≠√®ek. Ten nainstalujete dle instrukc√≠. V√Ĺsledkem bude, Ňĺe v podsloŇĺce Lang v adres√°√łi programu vznikne nov√Ĺ soubor czech.awl. V horn√≠ liŇ°t√¨ Ad-Aware kliknete na ikonku ozuben√©ho kola. T√≠m se dostanete do konfigurace programu. Zde vyberete Interface a u Language ‚Äěczech‚Äú a potvrd√≠te Proceed.

Aktualizace

NeŇĺ za√®nete program pouŇĺ√≠vat, je vŇĺdy vhodn√© ov√¨√łit, zdali nebyl aktualizov√°n defini√®n√≠ soubor. Jedn√° se o soubor, kter√Ĺ v sob√¨ nese instrukce, jak vyhledat Ň°kodliv√Ĺ software. Aktualizaci spust√≠te liknut√≠m na Ov√¨√łit aktualizaci. V p√ł√≠pad√¨, Ňĺe bude nov√Ĺ defini√®n√≠ soubor k dispozici, st√°hn√¨te ho.

Kontrola

Nyn√≠ p√łech√°z√≠me k samotn√© kontrole syst√©mu. V hlavn√≠m menu zvolte Spustit. M√°te na v√Ĺb√¨r Ostrou kontrolu nebo Kompletn√≠. Ostr√° otestuje pouze m√≠sta, kde se nej√®ast√¨ji vyskytuje malware, kompletn√≠ provede test cel√©ho pc. Doporu√®uji zvolit kompletn√≠ kontrolu. Stiskem tla√®√≠tka dalŇ°√≠ za√®ne vlastn√≠ prohled√°v√°n√≠, kter√© trv√° n√¨kolik minut aŇĺ des√≠tek minut (v z√°vislosti na rychlosti PC). Po skon√®en√≠ testu, v p√ł√≠pad√¨, Ňĺe program Ňĺ√°dn√© Ň°kodliv√© programy nenaŇ°el, V√°m nezb√Ĺv√° neŇĺ gratulovat. Z√łejm√¨ m√°te po√®√≠ta√® dob√łe chr√°n√¨n a chov√°te se velice obez√łetn√¨. V opa√®n√©m p√ł√≠pad√¨ Ad-Aware vyp√≠Ň°e seznam Ň°kodliv√©ho softwaru. ZaŇ°krtnut√≠m vŇ°ech program√Ļ a potvrzen√≠m dojde k jejich p√łesunu do karant√©ny. Tam jiŇĺ nemohou vykon√°vat svoji Ň°kodlivou √®innost.

Kontrola

Nastavení

Pokud chcete omezit oblasti PC, kter√© bude Ad-Aware prohled√°vat, klikn√¨te v hlavn√≠m menu na Konfiguraci (ikonka ozuben√©ho kola). Zde m√ĻŇĺete nastavit mimo jin√© i parametry prohled√°v√°n√≠.

Závìr

Kontrolu syst√©mu doporu√®ujeme d√¨lat pravideln√¨, minim√°ln√¨ jednou t√Ĺdn√¨. Program nen√≠ samosp√°sn√Ĺ a nezajist√≠ s√°m o sob√¨ kompletn√≠ ochranu PC p√łed Ň°kodliv√Ĺm softwarem. V kombinaci s dalŇ°√≠mi bezpe√®nostn√≠mi utilitami, kter√© si pop√≠Ň°eme v dalŇ°√≠ch recenz√≠ch, dok√°Ňĺe Ad-Aware pomoci v boji proti malware.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW v√Ĺhodn√¨ na

© Luk√°Ň° Pech√°√®ek
Datum: 23.06.2006 | OznŠmkujte ŤlŠnek jako ve ökole:
| PrýmžrnŠ znŠmka: 1 | Zobrazeno: 7231x

 

KomentŠÝe k ŤlŠnku

Pro moěnost pÝidŠnŪ komentŠÝe k ŤlŠnku se prosŪm pÝihlaste.

SouvisejŪcŪ ŤlŠnky


Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ