VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Odhalena podoba nových obalù Windows Vista a Office 2007
Nepihlen nvtvnk

Odhalena podoba nových obalù Windows Vista a Office 2007

Odhalena podoba nových obalù Windows Vista a Office 2007

Kdekdo by si øekl, k èemu takový èlánek, když je každý obal stejný. Není... Podle Microsoftu bude tento nový revoluèní operaèní systém velmi oblíbený, dokonce prý podle optimisticky myslícího MS oblíbenìjší než dnešní XP, která byla také „revoluèní“.

Nejen tedy celé Visty budou opìt revoluèní, ale i obal. Bude to velká prostorná a hlavnì plastová krabièka. Níže jsou uvedeny v tabulce a poté i obrázky nových obalù, které by mìly uchovat disk dobøe chránìn.

Microsoft již teï ale má mnoho poptávek a objednávek svojí Visty, proto se MS nebojí neúspìchu Visty. Už také proto, že úspìch sklidily všechny BETY, které zatím MS vydal. Pirátské kopie Vist už také prý podle MS nebudou, nebo jich bude málo, jelikož si na ochranì svého nového miláèka dal záležet. Èasem (tøeba za 2 roky) ale urèitì MS opìt okusí svou porážku. A Visty se stanou opìt tak masovì nelegálnì držené jako XP.

Tento èlánek slouží spíše jako velká bleskovka nebo novinka, kvùli fotkám a tabulce.

Aktualizace:

Objevila se nová fotka obalu na Visty. Tentokrát je pohled na DVD, které je vyklopeno z obalu, no... usuïte sami...

Obal s DVD
Tabulka
Obaly Obaly Obaly
Obaly Obaly Obaly

© Èestmír Suchý
Datum: 02.11.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 8545x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ